Công nghệ tuyển dụng dựa trên AI

JobMatching là sản phẩm tuyển dụng thông minh giúp tìm kiếm, kết nối và tuyển dụng các ứng viên phù hợp nhất bằng cách sử dụng công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy.

Create Job

STEP 1

Công việc mới

Source Candidates

STEP 2

Nguồn ứng viên

Self-Improvement

STEP 3

Tự cải tiến

Hire the best

STEP 4

Chọn ứng viên phù hợp nhất!

Natural Language Processing Engine (NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Career Page

Web tuyển dụng

Job Board

Job Board

Internal Database

Dữ liệu
Nội bộ

Agency External Recruiters

Đối tác

Referral

Referral

ATS

ATS

TỰ
HỌC

Job Requirement

Truy vấn dữ liệu

Hiring Pattern Analysis

Mẫu phân tích

Natural Language Processing Engine (NLP)

NLP Engine

Resume Indexing

Indexing

Deduplication of resumes

Xử lý trùng lặp

Recurrent Neural Network (RNN) - Mạng nơ-ron hồi quy

RNN

Candidate Score Pattern

Mẫu chấm điểm

Resume Database

Database

Candidate Job Matching Algorithm

Thuật toán Matching

Screened candidates

Sàng lọc Ứng viên

Thu hút tài năng dựa trên AI

Sản phẩm giúp tự động hóa công việc lặp đi lặp lại và tẻ nhạt của đội tuyển dụng. Với JOM, nhà tuyển dụng sẽ tập trung vào ứng viên tốt hơn với tỉ lệ chuyển đổi cao hơn

Tự động sàng lọc CV

Được xây dựng với hơn 5 triệu CV đa dạng, thuật toán AI của JobMatching giúp sàng lọc và đưa ra shortlist với một cú click.

Thuật toán đối sánh và đề xuất ứng viên

Công cụ so sánh của Jobmatching sẽ đối chiếu và so khớp tất cả các hồ sơ liên quan với các bộ yêu cầu công việc trong JD - có thể là kỹ năng hoặc kinh nghiệm và đề xuất ứng viên tốt nhất

Sản phẩm công nghệ về nhân sự cấp doanh nghiệp

Linh hoạt

Jobmatching thấu hiểu xu hướng của ngành IT, cùng với khả năng tự học liên tục của AI, giúp tạo ra các thuật toán so khớp riêng phù hợp với yêu cầu từng doanh nghiệp và giúp sản phẩm có khả năng 'Nghĩ như một nhà tuyển dụng có kinh nghiệm'

Bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp lớn rất quan trọng về bảo mật dữ liệu. Chính vì vậy Jobmatching đã được thiết kế để tuân thủ mức độ bảo mật cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tích hợp và kết nối API

Jobmatching cung cấp tích hợp tuyệt hảo với một loạt các ứng dụng của bên thứ ba.

Quy mô lớn

Hiệu suất của Jobmatching được xây dựng để mở rộng quy mô tuyển dụng. Thuật toán AI của chúng tôi giúp tìm kiếm CV phù hợp với mô tả công việc và đề xuất các ứng viên phù hợp chỉ trong vài giây bất kể số lượng ứng viên ban đầu là bao nhiêu.

Hãy để chúng tôi đồng hành và giúp bạn trong quá trình tuyển dụng